Március 19-én és 26-án 17 órától ismét fogadóórát tartunk, melyre mindenkit szeretettel várunk!!!

Március 19.
Hudu Mariann
Czirkelbach József
Kaizer Petra
Kovács Kinga
Rajcsány Zsuzsa
Némethné Schmidt Marianna
Pap-Polyák Zsuzsanna
Pál Zsolt
Farkas Andrea
Csomor Krisztina
Wéber Krisztina
Szántó Klára

Március 26.
Alsós tanítók, napközis nevelők
Kollárné Diczkó Zsuzsanna
Szanati Edina
Kovács Gabriella
Künsztler Etelka
Szarvas Krisztina
Mentényi Ottó